1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Timo Karjalainen

Y-tunnus: 2650225-2

Osoite: Sommarnäsintie 28

Postinumero: 04130

Postitoimipaikka: Sipoo

Puhelinnumero: 040 76 41875

Sähköpostiosoite: timokarjalainen@kotikone.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Timo Karjalainen

Osoite: Sommarnäsintie 28

Postinumero: 04130

Postitoimipaikka: Sipoo

Puhelinnumero: 040 76 41875

Sähköposti: timokarjalainen@kotikone.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Asiakkaan täyttämät tiedot yhteydenottolomakkeeseen.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.